Se dette nyhedsbrev i en browser
Dette er første nyhedsbrev i projektet om separatkloakering, fjernvarme og spildevand på Havemøllevej, Klosteralleen, Graversensvej og Vermehrensvej. Over perioden foråret 2018 – efteråret 2019 vil vi med 1 måneds mellemrum sende nyhedsbreve ud, som giver dig relevant og vigtig information om projektet.

Tilbage til naturen

I dag føres regnvand fra veje og tagflader, i samme rør som spildevandet fra boligens køkken, toiletter osv. Når kloakkerne renoveres, bliver regnvand og spildevand skilt ad, så det i fremtiden løber i hvert sit ledningssystem. Regnvandet kan nu indgå, som en naturlig del af jorden igen, hvor det indgår i det naturlige vandkredsløb i det opland, hvor det er faldet som regn.
 
Det er godt for naturen
 
Du kan læse mere om regn -og spildevand her.

Klimatilpasning

Klimaet ændrer sig, og det betyder at der falder større mængder regnvand ad gangen. Hvis ikke kloakkerne tilpasses, så vil de svømme over.
 
Vi lægger en ny stor regnvandsledning i vejen, som bedre kan klare fremtidens store regnskyl. På den måde sikrer vi imod oversvømmelser fra kloakkerne.
 
Du kan finde mere information om hvad Ringsted Forsyning gør, for at tilpasse kloakkerne til klimaet, her.

Du som grundejer kan også hjælpe klimaet

Alle grundejere skal sørge for at skille regnvand fraog spildevand inde på grunden. Det er nødvendigt at arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester.
 
Du som grundejer vil modtage et brev med en frist for separering på egen grund, når Ringsted Forsynings anlægsarbejde er afsluttet. Der opkræves ikke tilslutningsbidrag i forbindelse med ændringen af kloaksystemet.  
 
Alle ejendomme får et nyt regnvandsstik ført ind på grunden. Det gamle kloak-stik udskiftes/renoveres efter behov, og bliver frem over et spildevandsstik.
Læs mere om projektet med separatkloakering, fjernvarme og spildevand på Havemøllevej, Klosteralleen, Graversensvej og Vermehrensvej her.
Frameld dig dette nyhedsbrev