Se dette nyhedsbrev i en browser
Trafikopdatering

Mosevænget spærres for gennemkørsel i dagtimerne

 
Af hensyn til sikkerheden for både trafikanterne og entreprenørens folk, vil der i perioden fra d. 30. oktober og ca. 2 uger frem, være spærret for både ind- og udkørsel fra Mosevænget til Sorøvej.
Spærringen vil gælde i entreprenørens arbejdstid fra kl. 07.00 til 17.00.
 
Der vil være omkørsel via Havemøllevej og Torpet. Udenfor arbejdstid vil der være mulighed for at køre ind i området fra Sorøvej. Al udkørsel skal foregå via Torpet.
Fortovet mellem Maglemosevej og Sorøvej er inddraget til arbejdsareal i spærretiden og fungerer som kørebane udenfor arbejdstid.
Fodgængere og cyklister henvises derfor til at benytte Havemøllevej eller tunnelen under Sorøvej ved Ole Hansensvej.
 

Hvorfor spærrer vi?

 
Spærringen skyldes, at vi er i gang med at gøre klar til at bore en stor regnvandsledning under Sorøvej. Ledningen skal føre regnvand fra byen via Mosevænget og ned i de regnvandsbassiner, som er under etablering i ådalen. Ledningen bliver koblet sammen med den nye regnvandsledning i Mosevænget.
 
Dette sker i en byggegrube ved udkørslen fra Mosevænget til Sorøvej. Størrelsen af byggegruben medfører, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at opretholde trafik, imens der arbejdes.
Opstarten af selve borearbejdet er blevet ca. en uge forsinket, da boremaskinen blev forsinket på en anden opgave, hvor jordbundsforholdene drillede.
Borearbejdet starter mandag d. 29. oktober 2018.
 
Vi beklager, de gener dette medfører.
Har du spørgsmål eller oplever du problemer?
 
 
Pernille Kimmbech, Ringsted Forsyning: tlf. 69 89 80 43 / pkb@ringstedforsyning.dk
 
Ole Topp, entreprenør: tlf. 51 59 24 20 (kl. 06-17) / otp@holboell.dk
Frameld dig dette nyhedsbrev