Se dette nyhedsbrev i en browser
 
 

Ledningsrenovering - Havemøllevej, Mosevænget, Klosteralleen, Vermehrensvej, Hækkerupsvej og Graversensvej

 

I dette nyhedsbrev kan I læse mere om, hvad der sker lige nu og i den nærmeste tid på anlægsarbejdet.

Du kan altid finde generel information om projektet på Forsyningens hjemmeside: http://www.ringstedforsyning.dk

Klosteralléen 1-18

 
På Klosteralleen nr. 1-18 lægges lige nu en ny regnvandsledning og der føres stik ind til de enkelte huse. Dette arbejde forventes at være færdigt om 2 uger. Etablering af hovedledning og stik til nr. 6 og 10 på Klosteralleen vil dog først kunne færdiggøres lidt senere.   Fjernvarme og vand blev renoveret i efteråret 2018 på Klosteralleen. Fra uge 12 begynder Holbøll at retablere haver og indkørsler samt fortove. Når dette arbejde er udført, gøres vejen klar til ny asfalt.

Vermehrensvej

 
Entreprenøren Holbøll har lagt en ny hovedledning til kloak i vejen på Vermehrensvej. Der mangler nu kun enkelte stik ind til husene, samt nogle vejbrønde. Vandledningen er også skiftet. Nu begynder reetableringen af fortovene. Ringsted Kommune udskifter det gamle fortov ud for de lige husnumre med ny belægning. Samtidig begynder Holbøll at retablere i haver og indkørsler. Til sidst retableres vejen med asfalt.

Hækkerupsvej

 
På Hækkerupsvej skal vi renovere kloak, vand og fjernvarme. Gravearbejdet starter ud for Klosteralleen og medfører, at Hækkerupsvej spærres for gennemkørsel fra medio uge 11. 
 
I første omgang spærres fra Graversensvej til ud for Hækkerupsvej 4. I dette område vil der være beboerkørsel tilladt i det omfang, det er muligt.  Arbejdet på Hækkerupsvej forventes at vare ca. 6 måneder.   
 
I hele perioden hvor der graves, vil der være parkering forbudt på vejen.  
 
Der henvises til parkering på nabovejene samt p-pladserne på Ole Hansensvej og Sct. Bendtsgade (ved kirken).  
 

Graversensvej

 
På Graversensvej skal der renoveres kloak og vandledninger. Arbejdet forventes først at starte op til august i år.
Havemøllevej og Mosevænget
 
De seneste uger har Holbøll gravet en stor regnvandsledning ned i  Havemøllevej ved åen.
 
Den nye ledning er et af indløbene til forbassinet på Havemøllevej, som skal modtage regnvandet fra byen. Udgravningen er  nu retableret og der er kommet asfalt på igen. 
 
Indenfor de nærmeste 1-2 uger kommer der brolæggere og retter op på  fortove og kantsten på Havemøllevej og Mosevænget, der hvor der er sket sætninger efter gravearbejdet.

Renovation - Hvem tager skraldet?

 
Når der graves lige udenfor husene kan det være svært for renovationsmedarbejderne at komme ind og hente affaldssækkene.
Holbøll hjælper gerne med at få posen ud, når renovationsbilen kommer.
 
Skulle det alligevel smutte, og har I problemer med at få plads til det grå affald, så kan I hente en ekstra skraldesæk hos Holbøll i de gule skure ved Hækkerupsvej 9 eller kontakte os og bede om at få lagt en ekstra sæk i skraldestativet.
Det koster ikke noget.  
 
Vi beklager de gener, gravearbejdet medfører, og takker for jeres tålmodighed.
 
Nyhedsbreve og SMS-service
 
Kender du nogen, som ikke er tilmeldt dette nyhedsbrev, men godt kunne bruge informationer omkring anlægsarbejdet? Så tip dem gerne om det eller send denne mail videre, så de kan tilmelde sig: 
 
Vidste du, at Ringsted Forsyning har en SMS-service, hvor du kan få direkte besked om aflukning af vand/varme, spærrede veje og andre hændelser i dit område. Tilmelding kan ske via vores hjemmeside:
TILMELD SMS SERVICE
Frameld dig dette nyhedsbrev