Se dette nyhedsbrev i en browser
Nyhedsbrev
Sct. Hansgade projektet
Status på projektet

Vi er nu igang med det sidste gravarbejde på strækningen mellem Stumpen v. Torvet og hen til midt ud for Tinggade (etape 1). 
 
Herefter vil vi påbegynde reetablering af belægningen, så man igen kan køre på Sct. Hansgade fra Tinggade og til Torvet.

Etape 2
 
Vi vil, når etape 1 er færdig, fortsætte med etape 2 af Sct. Hansgade. Her graver vi på Sct. Hansgade midt ud for Tinggade og op til Lille Torv.  
 
 
Ændringer af køreretning  
 
Når vi igen åbner passagen fra Stumpen og ud mod Torvet, spærrer vi samtidig af på Sct. Hansgade fra Tinggade og op mod Lille Torv (etape 2).
Man kan derfor ikke længere dreje til højre via Sct Hansgade, når man kommer fra Tinggade.
Vi vender ensretningen således, at man i den periode hvor vi graver på etape 2, kan dreje til venstre fra Tinggade og ud mod Torvet via Sct. Hansgade.
Aflukning af varme
 
Torsdag d. 26.09.19 kl. 8.00 til ca. kl. 16.00 vil der være lukket for varmen på Sct. Hansgade.
Vi lukker for fjernvarmen, da vi skal udskifte de gamle fjernvarmeledninger. 
 
Er du tilmeldt vores SMS-service? 
 
På denne måde får du direkte besked, hvis der skal lukkes for vand og/eller varme på din adresse. 
Du kan sidst i nyhedsbrevet læse, hvordan du tilmelder dig. 

Separatkloakering - hvad er det?

 
I dag føres regnvand fra veje og tagflader i samme rør, som spildevandet fra boligens køkken, toiletter osv. Det kalder man fælleskloakering. Når kloakkerne renoveres, bliver regnvand og spildevand, så vidt det er muligt, skilt ad. Dette kaldes separatkloakering. 

Vi lægger en ny stor regnvandsledning i vejen, som bedre kan klare fremtidens store regnskyl. Vejriste bliver i fremtiden tilkoblet regnvandskloakken. 

De gamle fællesledninger, hvor regnvand og spildevand løber i samme rør renoveres eller udskiftes, og vil i fremtiden kun føre spildevand.

Alle ejendomme får et nyt regnvandsstik ført ind på grunden. Det gamle kloakstik udskiftes/renoveres efter behov og bliver frem over et spildevandsstik. Stikkene afsluttes med en skelbrønd 1-2 meter bag skel.

Nyhedsbreve og SMS-service
 
Kender du nogen, som ikke er tilmeldt dette nyhedsbrev, men godt kunne bruge informationer omkring anlægsarbejdet? Så tip dem gerne om det eller send denne mail videre, så de kan tilmelde sig: TILMELD DIG HER
 
Vidste du, at Ringsted Forsyning har en SMS-service, hvor du kan få direkte besked om aflukning af vand/varme, spærrede veje og andre hændelser i dit område?
Tilmelding kan ske via vores hjemmeside: 
TILMELD SMS SERVICE
Læs mere om projektet på forsyningens hjemmeside her.
Frameld dig dette nyhedsbrev