Se dette nyhedsbrev i en browser
 
 
Kære læser,
 
Dette er tredje nyhedsbrev i projektet om separatkloakering og renovering af fjernvarme og vand på Mosevænget, Havemøllevej, Klosteralleen, Graversensvej, Hækkerupsvej og Vermehrensvej. Over perioden foråret 2018 til efteråret 2019 vil vi med ca. 1 måneds mellemrum sende nyhedsbreve ud, som giver dig relevant information om projektet.

Aktiviteter på byggepladsen lige nu

 

Lige nu er vi ved at lægge fjernvarme og vandledninger i Havemøllevej og en stor regnvandsledning i Mosevænget. Den store regnvandsledning skal håndtere regnvandet i fremtiden, så vi undgår oversvømmelser fra kloakkerne. Du kan læse mere om dette og projektet her.
Den nye regnvandsledning i Mosevænget er en ø800 mm betonledning, dvs. 80 cm i diameter. Det kræver en stor og dyb udgravning og derfor fylder vi meget, hvilket ikke kan undgås at genere trafikken.

 

Hvem reetablerer hækken og hegnet?


Når der lægges nye kloak-, vand- eller fjernvarmestik graver
Holbøll ind bag matrikelskellet på jeres private matrikler.
Det går i nogen tilfælde ud over hæk, hegn, støttemure og beplantning.
Når stikkene er lagt, lukker Holbøll udgravningen og reparerer/reetablerer hegn/hæk mv.
Holbøll tager meget gerne en snak med jer, inden der graves,
hvis I har særlige ønsker eller spørgsmål.

 

Tidsplan

 

Sommerferien nærmer sig og vi nyder i øjeblikket godt af det gode vejr. Entreprenøren Holbøll arbejder videre henover sommeren, men på lidt nedsat kraft i noget af perioden, så entreprenørens medarbejdere også får mulighed for at holde ferie og nyde sommeren.  

Gældende etape-plan for resten af 2018 kan ses ovenover, som et kort med etaper indtegnet. Plan for 2019 kommer senere på året.

 

Renovation - Hvem tager skraldet?

 
Vi graver lige udenfor husene og derfor kan det være svært for renovationsmedarbejderne at komme ind og hente affaldssækkene. Holbøll hjælper gerne med at få posen ud, når renovationsbilen kommer. Skulle det alligevel smutte, og har I problemer med at få plads til det grå affald, så kan I hente en ekstra skraldesæk hos Holbøll (i de gule skure ved Havemøllevej 30) eller kontakte os og bede om at få lagt en ekstra sæk i skraldestativet. Det koster ikke noget.
 
    Kontaktoplysninger    
      
      Her finder du telefonnumre og mailadresser til medarbejdere på projektet
 
Frameld dig dette nyhedsbrev