Se dette nyhedsbrev i en browser
 
Velkommen til nyhedsbrevet om 
Sct. Hansgade projektet
Hvad handler projektet om? 
Ringsted Forsyning arbejder med separatkloakering samt renovering af vand- og fjernvarmeledninger på Sct. Hansgade. Se præsentationen fra borgermødet her: PPT Sct. Hansgade 2019
 
Vi forventer at starte første etape op i uge 32, hvor vores entreprenør JHH vil begynde med afspærringer og etablering af byggeplads.
 
 
Etape 1 og 2 
Projektet er opdelt i 2 etaper, hvoraf den første etape (Etape 1) er fra Torvet og til midten af Tinggade. Der vil være åbent for kørende trafik som i dag dvs. fra Tinggade til højre af Sct. Hansgade.

Etape 2 er på Sct. Hansgade ud fra midten af Tinggade og op til apoteket ved Lilletorv.
I perioden hvor der graves her, vil trafikken fra Tinggade afvikles mod Torvet, hvor ensretningen i anlægsperioden vil blive vendt.      

Separatkloakering - hvad er det?

 
I dag føres regnvand fra veje og tagflader i samme rør, som spildevandet fra boligens køkken, toiletter osv. Det kalder man fælleskloakering. Når kloakkerne renoveres, bliver regnvand og spildevand, så vidt det er muligt, skilt ad. Dette kaldes separatkloakering. 

Vi lægger en ny stor regnvandsledning i vejen, som bedre kan klare fremtidens store regnskyl. Vejriste bliver i fremtiden tilkoblet regnvandskoakken. 

De gamle fællesledninger, hvor regnvand og spildevand løber i samme rør renoveres eller udskiftes, og vil i fremtiden kun føre spildevand.

Alle ejendomme får et nyt regnvandsstik ført ind på grunden. Det gamle kloakstik udskiftes/renoveres efter behov og bliver frem over et spildevandsstik. Stikkene afsluttes med en skelbrønd 1-2 meter bag skel.

Nyhedsbreve og SMS-service
 
Kender du nogen, som ikke er tilmeldt dette nyhedsbrev, men godt kunne bruge informationer omkring anlægsarbejdet? Så tip dem gerne om det eller send denne mail videre, så de kan tilmelde sig: TILMELD DIG HER
 
Vidste du, at Ringsted Forsyning har en SMS-service, hvor du kan få direkte besked om aflukning af vand/varme, spærrede veje og andre hændelser i dit område?
Tilmelding kan ske via vores hjemmeside: 
TILMELD SMS SERVICE
Læs mere om projektet på forsyningens hjemmeside her.
Frameld dig dette nyhedsbrev