Se dette nyhedsbrev i en browser
Dette er andet nyhedsbrev i projektet om fjernvarme og separatkloakering og renovering af fjernvarme og vand, på Mosevænget, Havemøllevej, Klosteralleen, Graversensvej, Hækkerupsvej og Vermehrensvej. Over perioden foråret 2018 til efteråret 2019 vil vi med ca. 1 måneds mellemrum sende nyhedsbreve ud, som giver dig relevant information om projektet.

Renovering af forsyningsledninger – nu starter gravearbejdet

 

Ringsted Forsyning separatkloakerer og udskifter vand –og fjernvarmeledninger på Mosevænget, Havemøllevej, Klosteralléen, Hækkerupsvej, Vermehrensvej og Graversensvej i 2018 og 2019.

Gravearbejdet er nu startet på Mosevænget, hvor vi etablerer en ny regnvandsledning ned til Ringsted ådal.  
I resten af 2018 arbejdes i etaper på Havemøllevej, Klosteralleen og Vermehrensvej. I 2019 fortsættes på Hækkerupsvej og Graversensvej.

Entreprenøren på opgaven er Holbøll A/S. Holbøll har skurplads ved Havemøllevej 30 og på fjernvarmecentralen Nørretorv 61.

Herunder ser du et kort der viser, i hvilke områder vi arbejder i de forskellige etaper, samt hvilke måneder vi forventer at arbejdet ligger i.

 

Separatkloakering

Separatkloakering er kloakering, hvor man adskiller regnvand og spildevand fra hinanden.
Regnvandet kan nu komme tilbage i naturen igen, hvor det indgår i det naturlige vandkredsløb i det opland, hvor det er faldet som regn.

Alle ejendomme får et nyt regnvandsstik ført ind på grunden. Det gamle kloak-stik udskiftes/renoveres efter behov og bliver frem over et spildevandsstik.

Trafik og opdateringer

 

Trafikomlægning

Trafikken kan blive omlagt i perioder. Der vil blive opsat skilte med information herom.

Hold øje med nyhedsbrevet, hvor der kommer vigtig information og opdateringer.

 

Læs mere om projektet på Ringsted Forsynings hjemmeside her.
Frameld dig dette nyhedsbrev