Se dette nyhedsbrev i en browser
Nyhedsbrev
Sct. Hansgade projektet
Du er inviteret 
Vi fejrer, at projektets etape 1 snart er overstået. Derfor vil vi gerne invitere på pølser, hotdogs og pandekager. Arrangementet finder sted fredag d. 8. november kl. 13 - 16. Alle er velkomne og det er ganske gratis!
Vi har lejet en lokal pølsevogn og Tuttens pandekagebil (se billede).
 
Kom forbi og få en god snak 
Vi håber at du har lyst til at komme forbi, og samtidig få en snak med os eller vores entreprenører. Vi vil meget gerne høre, hvordan du synes projektet har forløbet, og hvad vi eventuelt kan gøre bedre fremover.
 
 
Trafik
Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med arrangementet vil være afspærret således, at man ikke kan køre fra Tinggade videre på Sct. Hansgade. Efter arrangementet, vil køreretningen blive vendt. Du kan læse mere om dette i næste sektion af nyhedsbrevet. 
 
 
Etape 2 går i gang i uge 46
 
Brolæggerene er i fuld gang med, at lægge fliser og sten på strækningen fra Stumpen v. Torvet og frem til Tinggade. Arbejdet forventes at være færdigt i uge 45, hvor der også åbnes for trafik.  
 
Vi er allerede så småt i gang i  etape 2 hvor der er omlagt vand og fjernvarme. Torsdag d. 7. november vil der være aflukning på fjernvarmen, hvorefter de dybe kloakarbejder kan genoptages 
 
Ændringer i køreretningen
 
Når vi igen åbner passagen fra Tinggade og ud mod Torvet, spærrer vi samtidig af på Sct. Hansgade fra Tinggade og op mod Lille Torv.   
 
Vi vender ensretningen således, at man i den periode hvor vi graver på etape 2, kan dreje til venstre fra Tinggade og ud mod Torvet via Sct. Hansgade.

Separatkloakering - hvad er det?

 
I dag føres regnvand fra veje og tagflader i samme rør, som spildevandet fra boligens køkken, toiletter osv. Det kalder man fælleskloakering. Når kloakkerne renoveres, bliver regnvand og spildevand, så vidt det er muligt, skilt ad. Dette kaldes separatkloakering. 

Vi lægger en ny stor regnvandsledning i vejen, som bedre kan klare fremtidens store regnskyl. Vejriste bliver i fremtiden tilkoblet regnvandskloakken. 

De gamle fællesledninger, hvor regnvand og spildevand løber i samme rør renoveres eller udskiftes, og vil i fremtiden kun føre spildevand.

Alle ejendomme får et nyt regnvandsstik ført ind på grunden. Det gamle kloakstik udskiftes/renoveres efter behov og bliver frem over et spildevandsstik. Stikkene afsluttes med en skelbrønd 1-2 meter bag skel.

Nyhedsbreve og SMS-service
 
Kender du nogen, som ikke er tilmeldt dette nyhedsbrev, men godt kunne bruge informationer omkring anlægsarbejdet? Så tip dem gerne om det eller send denne mail videre, så de kan tilmelde sig: TILMELD DIG HER
 
Vidste du, at Ringsted Forsyning har en SMS-service, hvor du kan få direkte besked om aflukning af vand/varme, spærrede veje og andre hændelser i dit område?
Tilmelding kan ske via vores hjemmeside: 
TILMELD SMS SERVICE
Læs mere om projektet på forsyningens hjemmeside her.
Frameld dig dette nyhedsbrev