Se dette nyhedsbrev i en browser
Nyhedsbrev
Sct. Hansgade projektet
Mammutsuger
 
Ringsted Forsyning arbejder med separatkloakering samt renovering af vand- og fjernvarmeledninger på Sct. Hansgade.
 
I forbindelse med arbejdet, skal vi grave en hel del. Nogle gange skal vi endda grav meget tæt på ledninger. Her kan vi bruge en mammutsuger, der kan fjerne jord, sten og andre materialer, uden at ledningerne bliver beskadigede. 

 
Du kan se mammutsugeren i aktion herunder: 
En ofret urokse, eller en doven slagter?

Det spørgsmål grubler vi i Ringsted Forsyning lidt over, efter at vi i Sct. Hansgade er stødt på en del knogler!

Museum Vestsjælland udtaler:
” Den med horn er ikke en viking, men kraniet af en ko med stejlerne siddende i.”

Fundet sker i forbindelse med udgravningen til den nye regnvandsledning, som er det dybeste, vi kommer til at grave. 

Knoglerne kunne ses på vores Forsynings bod ved Ringsted Natten i fredags. 

Separatkloakering - hvad er det?

 
I dag føres regnvand fra veje og tagflader i samme rør, som spildevandet fra boligens køkken, toiletter osv. Det kalder man fælleskloakering. Når kloakkerne renoveres, bliver regnvand og spildevand, så vidt det er muligt, skilt ad. Dette kaldes separatkloakering. 

Vi lægger en ny stor regnvandsledning i vejen, som bedre kan klare fremtidens store regnskyl. Vejriste bliver i fremtiden tilkoblet regnvandskoakken. 

De gamle fællesledninger, hvor regnvand og spildevand løber i samme rør renoveres eller udskiftes, og vil i fremtiden kun føre spildevand.

Alle ejendomme får et nyt regnvandsstik ført ind på grunden. Det gamle kloakstik udskiftes/renoveres efter behov og bliver frem over et spildevandsstik. Stikkene afsluttes med en skelbrønd 1-2 meter bag skel.

Nyhedsbreve og SMS-service
 
Kender du nogen, som ikke er tilmeldt dette nyhedsbrev, men godt kunne bruge informationer omkring anlægsarbejdet? Så tip dem gerne om det eller send denne mail videre, så de kan tilmelde sig: TILMELD DIG HER
 
Vidste du, at Ringsted Forsyning har en SMS-service, hvor du kan få direkte besked om aflukning af vand/varme, spærrede veje og andre hændelser i dit område?
Tilmelding kan ske via vores hjemmeside: 
TILMELD SMS SERVICE
Læs mere om projektet på forsyningens hjemmeside her.
Frameld dig dette nyhedsbrev