Se dette nyhedsbrev i en browser
Glædelig jul til alle
fra Ringsted Forsyning

Havemøllevej

Ledningsarbejdet på Havemøllevej er ved at nå sin afslutning

 
Arbejdet med etablering af nye hovedledninger for kloak-, vand- og fjernvarme i Havemøllevej er nu afsluttet og de sidste stikledninger er ved at være på plads. I uge 45 blev den nederste grove asfalt, asfaltbærelaget, udlagt. Vejen skal nu ligge med den grove asfalt indtil næste år, hvor ujævnheder bliver oprettet og der kommer slidlag ovenpå.  
 
Entreprenøren Holbøll kontakter grundejere, som har fået gravet stik ind, for at samle op på det sidste retableringsarbejde på grundene.
 
 
 
 
 
 
 

Husk håndværkerfradraget

De nuværende regler for håndværkerfradrag giver mulighed for, at arbejdet med separatkloakering på egen grund kan trækkes fra over ”håndværkerfradraget”. Du kan læse mere på SKAT´s hjemmeside

Separering af kloak på egen grund

 
Grundejere på Havemøllevej, som skal separere kloakken på egen grund, vil modtage brev i løbet af januar 2019 med en frist for, hvornår arbejdet skal være afsluttet. Sammen med brevet fremsendes en ajourført tegning, som kan udleveres til kloakmesteren.  Hvis man allerede har separeret, skal man blot være opmærksom på, at kloakmesteren skal færdigmelde arbejdet til Ringsted Kommune.

Mosevænget og Sorøvej

Pilotrørsboring

 
I starten af november blev den nye ø700 mm regnvandsledning boret under Sorøvej mellem Klosteralleen og Mosevænget. Arbejdet blev udført som en pilotrørsboring. Du kan læse mere om pilotrørsboring på vores hjemmeside.
 
Boringen gik godt og den nye regnvandsledning blev koblet sammen med ledningen i Mosevænget i et stort bygværk. Den dybe og brede udgravning i Mosevænget drillede og tog ekstra tid og det endte med at være nødvendigt at spærre Mosevænget helt. Midt i november kom der endelig asfalt på – og bussen kører nu igen.    
 
Vi takker for jeres tålmodighed, imens det stod på.  
 
Slidlag udlægges i foråret 2019.
 

Klosteralleen

Ved Sorøvej

 
I den store byggegrube ved Sorøvej er der nu sat et stort bygværk. Efter jul fortsætter arbejdet med etablering af ny regnvandskloak frem til Vermehrensvej og udskiftning af vandledning. På Klosteralleen 1-18 gøres vej, sti og fortov farbare og vil være åben for trafik indtil februar, hvor kloakarbejdet begynder. På vendepladsen udfor nr. 20-24 vil der fortsat være spærret af – og der skal forventes at være midlertidig udkørsel til Sct. Bendtsgade indtil gravearbejdet er afsluttet.  
 
 

Strømpeforing

 
 
På Klosteralleen er der nu etableret nye vand- og fjernvarmeledninger i vejen udfor nr. 1-18. Flere ejendomme har fået lagt nye vand- og fjernvarmestik ind. En af de gamle fælleskloakledninger, som skal bevares og i fremtiden bruges som spildevandsledning, er blevet renoveret ved en såkaldt strømpeforing, en opgravningsfri metode, hvor der installeres en ”strømpe” inden i ledningen, som hærdes af og lægger sig tæt op ad den indvendige side på kloakrøret og giver ledningen en fornyet styrke og levetid.  
 

Vermehrensvej

 
 

Vi starter arbejdet i uge 1

 
Efter nytår, i uge 1, starter gravearbejdet på Vermehrensvej. På strækningen fra Klosteralleen til Graversensvej udskiftes vandledningen og der lægges en ny regnvandsledning. De gamle fælleskloakledninger renoveres ved strømpeforing, når gravearbejdet er afsluttet.

Ny tidsplan for projektet

Praktiske oplysninger

 
Juleferie  
Anlægsarbejdet holder juleferie i perioden 22. december 2018 til 1. januar 2019, begge dage inklusive.
 
Akut brug for at komme i kontakt med os?
Skulle der opstå noget akut, kan Ringsted Forsynings vagt kontaktes på
tlf. 69 89 80 00.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Det sker i år 2019

  
Skurpladsen flytter
Efter nytår flytter de gule byggepladsskure fra Havemøllevej 30 til Hækkerupsvej 9 – hvor de stilles på det grønne areal ved stien ind til Klosterlunden.
Det sker for at arbejdet med etablering af bassiner og stier i Ringsted ådal, kan gøres færdig – og for at minimere arbejdskørslen på Havemøllevej.
 

Nyhedsbrev og SMS-service

 
Kender du nogen, som ikke er tilmeldt dette nyhedsbrev, men godt kunne bruge informationer omkring ledningsrenoveringen?
 
Så tip dem gerne om det eller send denne mail videre, så de kan tilmelde sig:
 
SMS-Service 
Hvis du ikke allerede er tilmeldt vores SMS-service, vil vi anbefale dig at gøre det, da du vil få direkte besked om aflukning af vand/varme og spærrede veje samt omkørsler i dit område. 
Du tilmelder dig SMS-servicen her: tilmeld SMS-service
Frameld dig dette nyhedsbrev