Se dette nyhedsbrev i en browser
 
Velkommen til nyhedsbrevet om 
Sct. Hansgade projektet
Opstart af gravearbejdet
 
Ringsted Forsyning arbejder med separatkloakering samt renovering af vand- og fjernvarmeledninger på Sct. Hansgade.

Entreprenøren har etableret skurplads ved vandtårnet. 
 
De er nu i gang med, at etablere afspærring af Sct. Hansgade ved indkørslen via stumpen og frem til midt ud for Tinggade. Afspærringen bliver etableret med plader i stedet for byggepladshegn. Dette gøres for, at mindske gener fra støj og støv når der arbejdes, for de forbipasserende, erhvervsliv og bebeoere. 
 
Du kan fortsat køre fra Tinggade og videre ad Sct. Hansgade, ved at dreje til højre. Det er også fortsat muligt, at parkere langs med Tinggade som normalt. 
 
 
Parkering
 
Vi har fjernet tidsbegrænsningen på 23 af p-pladserne ved vandtårnet. Dette skyldes, at skurpladsen optager et tilsvarende antal p-pladser et andet sted ved vandtårnet. 
 
Vi har lavet en oversigt over de tre største parkerigspladser omkring Sct. Hansgade og Torvet. 
Du kan via PDF'en her se parkeringspaldserne, hvilke tilgangsveje der er, samt hvor mange p-pladser der er på de enkelte parkeringspladser.
 
Vi har også angivet eventuel timebegrænsning og pris. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Læs altid den skiltning, som er angivet ved den enkelte parkeringspalds. Det vil altid være de regler, du finder på skiltningen, som er gældende. 

Separatkloakering - hvad er det?

 
I dag føres regnvand fra veje og tagflader i samme rør, som spildevandet fra boligens køkken, toiletter osv. Det kalder man fælleskloakering. Når kloakkerne renoveres, bliver regnvand og spildevand, så vidt det er muligt, skilt ad. Dette kaldes separatkloakering. 

Vi lægger en ny stor regnvandsledning i vejen, som bedre kan klare fremtidens store regnskyl. Vejriste bliver i fremtiden tilkoblet regnvandskoakken. 

De gamle fællesledninger, hvor regnvand og spildevand løber i samme rør renoveres eller udskiftes, og vil i fremtiden kun føre spildevand.

Alle ejendomme får et nyt regnvandsstik ført ind på grunden. Det gamle kloakstik udskiftes/renoveres efter behov og bliver frem over et spildevandsstik. Stikkene afsluttes med en skelbrønd 1-2 meter bag skel.

Nyhedsbreve og SMS-service
 
Kender du nogen, som ikke er tilmeldt dette nyhedsbrev, men godt kunne bruge informationer omkring anlægsarbejdet? Så tip dem gerne om det eller send denne mail videre, så de kan tilmelde sig: TILMELD DIG HER
 
Vidste du, at Ringsted Forsyning har en SMS-service, hvor du kan få direkte besked om aflukning af vand/varme, spærrede veje og andre hændelser i dit område?
Tilmelding kan ske via vores hjemmeside: 
TILMELD SMS SERVICE
Læs mere om projektet på forsyningens hjemmeside her.
Frameld dig dette nyhedsbrev